The 4Cs: Creativity, Critical Thinking. Communication and Collaboration in Schools

U sklopu erasmus+ projekta na mobilnosti u Berlinu sudjelovao je učitelj Ivan Jurišić. Tečaj kojeg je pohađao, The 4Cs: Creativity, Critical Thinking. Communication and Collaboration in Schools, trajao je od 29. siječnja do 3. veljače 2024.godine. Kroz predavanja i radionice obrađivale su se četiri ključne kompetencije: kreativnost, kritičko razmišljanje, komunikacija i suradnja te su dane smjernice kako iste implementirati u nastavni proces.

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.