VIJEĆE RODITELJA

Što radi Vijeće roditelja?

U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja, odnosno njegov zamjenik u slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća roditelja.

Predstavnici za 2022. / 2023.
 1. Sonja Majer Ćatić – predstavnica roditelja učenika 1.a razreda
 2. Valentina Bračun Švenda – predstavnica roditelja učenika 2.a razreda i predsjednica Vijeća roditelja
 3. Ante Anđelić – predstavnik roditelja učenika 3.a razreda
 4. Borislava Lehki – predstavnica roditelja učenika 4.a razreda
 5. Danijel Novak – predstavnik roditelja učenika 5.a razreda i
 6. Željko Balentić – predstavnik roditelja učenika 6.a razreda
Predstavnici za 2023. / 2024.
 1. Ivana Domnjak –   predstavnica roditelja učenika 1.a razreda
 2. Sonja Majer Ćatić – predstavnica roditelja učenika 2.a razreda
 3. Valentina Bračun Švenda – predstavnica roditelja učenika 3.a razreda i predsjednica Vijeća roditelja
 4. Ante Anđelić – predstavnik roditelja učenika 4.a razreda
 5. Borislava Lehki – predstavnica roditelja učenika 5.a razreda
 6. Danijel Novak – predstavnik roditelja učenika 6.a razreda