Javna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 144/20) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17 i 144/20) Registar ugovora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora objavljen je i redovito se ažurira na mrežnim stranicama škole i Elektroničkog oglasnika javne nabave www.eojn.hr 

Arhivu financijskih dokumenata i javne nabave, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Javna nabava arhiva | Financijsko poslovanje