Andrea Eršetić, mag. educ. croat. et mag. paed.

Andrea Eršetić završila je Opću gimnaziju u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama. Za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja volontirala je u Socijalnoj samoposluzi Našice. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku završila je dvopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti i Pedagogije, a na posljednjoj godini studija dodijeljena joj je Rektorova nagrada za izvrstan seminarski rad pod mentorstvom prof. dr. sc. Milovana Tatarina.

Tijekom studija volontirala je u Dječjem domu Klasje te pohađala razne edukacije s ciljem stručnog usavršavanja. Članica je Svjetskog saveza mladih u sklopu kojega je djelovala u timu Kurikul za ljudsko dostojanstvo te je sudjelovala u izradi i provedbi radionica za posebne razredne odjele. Sudjelovala je u realizaciji Erasmus+ projekta Budi aktivan i kreativan u Osijeku te bila sudionicom Erasmus+ projekta Različita lica solidarnosti u Krakovu.

radno vrijeme:

A TJEDAN: ponedjeljak, utorak i srijeda od 8:00 do 14:00
B TJEDAN: srijeda i četvrtak od 8:00 do 14:00

kontakt mail: andrea.ersetic@gmail.com

Bivša djelatnica: Tamara Mazur, mag. paed. et mag. educ. hist.(školska godina 2022./2023.)