ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor jest tijelo koje upravlja Školom.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, odnosno radnici, dva člana Učiteljsko vijeće, jednog člana Vijeće roditelja i tri člana Osnivač.
Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

Ivan Krajačić, predsjednik, predstavnik Skupa radnika
Dean Kopri, predstavnik Učiteljskog vijeća
Luka Pavleković, predstavnik Učiteljskog vijeća
Ema Knežević, predstavnik Osječko-baranjske županije (predstavnik osnivača),
Andrija Vitković, predstavnik Osječko-baranjske županije (predstavnik osnivača),
Vanja Prošić, predstavnik Osječko-baranjske županije (predstavnik osnivača),
Ivana Domnjak, predstavnik Vijeća roditelja,

Učitaj više