Romana Borš – Mačak, mag. mus., učitelj savjetnik

Osnovnu i srednju glazbenu školu završila je u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku, diplomirala na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet, smjer glazbena kultura.

Od 1992.-1995. poučava glasovir u područnom odjelu GŠ Franje Kuhača u Valpovu. Od 1995. predaje Glazbenu kulturu, voditeljica je školskih zborova i tamburaških orkestara  u nekoliko osnovnih škola u Slavoniji s kojima na Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu osvaja srebrne plakete. S učenicima snima nosač zvuka „Hajdemo djeco“, sudjeluje na državnim Susretima đaka glazbenjaka u kategoriji mjuzikl. Od 2018. u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama poučava Glazbenu umjetnost u općoj, jezičnoj i prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji. Predaje solfeggio u Glazbenoj školi pri OŠ Matije Petra Katančića u Valpovu. Na međunarodnom natjecanju Sonus njeni učenici u kategoriji solfeggio osvajaju zlatne medalje i prvo mjesto. Djeluje i kao zborovođa dječjeg zbora glazbene škole u Valpovu, voditeljica je ženske vokalne skupine „Mursella“ u Petrijevcima. Od 2009.-2014. obavljala  je poslove voditeljice Stručnog županijskog vijeća učitelja Glazbene kulture Slavonije i Baranje. Autorica je digitalnih obrazovnih sadržaja udžbenika Glazbene kulture za osnovnu školu, recenzent udžbenika i članica Povjerenstva za prosudbu udžbenika u osnovnoj i srednjoj školi. Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje 2007. i 2013. promovirana je u zvanje učitelj mentor, 2018. u zvanje učitelj savjetnik. Ministarstvo znanosti i obrazovanja uručilo joj je nagradu jer je odabrana za  510 najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika u školskoj godini 2018./2019.

Od 2008. voditeljica je Glazbene igraonice u Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora u Našicama.