Natječaji za radna mjesta

Natječaj za učitelje

Natječaj za učitelje Osnovna glazbena škola     Kontesa Dora Našice, Dore Pejačević 2 KLASA: 112-10/03-22-2 URBROJ:2149-14/01-22-11 U Našicama, 7. ožujka 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj …
Više –>

Učitelj klavira

Učitelj klavira Osnovna glazbena škola     Kontesa Dora Našice, Dore Pejačević 2 KLASA: 112-10/03-22-1 URBROJ:2149-14/01-22-3 U Našicama, 11. veljače 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i …
Više –>
Arhivu i prošle (istekle) natječaje, možete pronaći na sljedećoj poveznici

ARHIVA NATJEČAJA.