Zapažen uspjeh klavirista na međunarodnom natjecanju

“Fantast 2023.”- Međunarodno takmičenje u Bečeju/Srbija

Čestitamo našim učenicima koji su ostvarili lijepe rezultate na Međunarodnom natjecanju “Fantast 2023.”

Učenik Fran Zavada, u disciplini klavir u 2. kategoriji osvojio je 1. Nagradu sa osvojenih 94,00 bodova.

Učenica Lejla Ćatić , u disciplini klavir u 5. kategoriji osvojila je 2. Nagradu sa osvojenih 89,00 bodova.

Čestitamo Franu, Lejli i učiteljici Sanji Vazdar te se zahvaljujemo roditeljima na pomoći.