Učenici odjela harmonike osvojili nagrade

Na nedavno održanom međunarodnom festivalu „ Fantast 2023 “ u  Bečeju /Srbija
sudjelovali su učenici  i harmonikaškog odjela  naše škole.
U disciplini harmonike sudjelovali su: Antun Makov, u 1. kategoriji osvojio je 1. nagradu sa 90,33 bodova;
Gabriel Misbrener, u 1. kategoriji osvojio je 2. nagradu u sa 88,33 bodova;
Marko Flanjak, u 3. kategoriji osvojio je 2. nagradu sa 86 bodova;

Učenici harmonikaškog odjela nastavljaju sa dobrim rezultatima uz podršku njihovog učitelja Novice Todića.

Čestitamo!!!!