Učenica klavirskog odjela Lejle Ćatić sudjelovala je na KlavOs-u

Od 9. do 12. veljače 2023. godine u Osijeku se održala se 1. međunarodna pijanistička škola KlavOs.

 Gosti predavači bili su renomirani predavači i profesori: Vladimir Babin i Ruben Dalibaltayan sa Muzičke akademije iz Zagreba, Konstantin Krasnitski s Umjetničke akademije iz Osijeka i Rita Kinka sa Akademije umetnosti iz Novog Sada, Srbija.

KlavOs je započeo u četvrtak, 9. veljače s predavanjima za učitelje klavira te je službeno otvoren pijanističkim koncertom Rubena Dalibaltayana u Arheološkom muzeju.

Na KlavOs – u je sudjelovala i učenica 5.r.  naše škole Lejla Ćatić, u klasi prof. Sanje Vazdar, kod predavača Vladimira Babina i Rite Kinke. 

Seminar je bio vrlo uspješan, te je Lejla svirala među odabranim učenicima na završnom koncertu KlavOsa koji se održao u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek u nedjelju, 12. veljače 2023. u 19 sati.