Barbara Togonal, univ. bacc. mus.

Barbara Togonal rođena je 1998. godine u Osijeku. Pohađala je Osnovnu školu Frana Krste Frankopana u Osijeku gdje je pjevala u školskom zboru. Od 2008. do 2017. godine pohađala je osnovnu i srednju Glazbenu školu Franje Kuhača u Osijeku, nakon koje stječe zvanje glazbenica – klaviristica. 2017. godine upisala je Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku. 2021. godine stječe zvanje prvostupnice glazbene pedagogije (univ. bacc. mus.), a iste godine upisuje i diplomski studij.

Tijekom školovanja sudjeluje na mnogim domaćim i međunarodnim natjecanjima s mješovitim zborom Glazbene škole Franje Kuhača Osijek koji je redovito osvajao visoke nagrade i u raznim zborskim projektima s Akademijom za umjetnost i kulturu. 2018. godine sudjeluje u operi Carmen, u zboru, izvođenoj u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. 2022. godine zapošljava se u Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora u Našicama kao učitelj klavira.