Popis zaposlenika

POPIS  ZAPOSLENIKA

 

Na početku školske godine 2018./2019. u OGŠ Kontesa Dora zaposleno je ukupno 17 radnika i angažirana 2 vanjska suradnika: 15 učitelja (od kojih je 13 zaposleno temeljem ugovora o radu, 2 angažirano temeljem ugovora o djelu) i 4 nenastavna djelatnika (ravnateljica, tajnik, računovođa, spremačica).

 

Daniel Kopri
Darija Vlajnić
Kristina Brkić
Ivan Krajačić
Dean  Kopri
Sanja Vazdar
Mario Huj
Luka Pavleković
Višnja Sekula
Matija Medverec
Mia Ćaćić
Novica Todić
Romana Borš Mačak
Miroslav Majić
Ivana Sklepić

 

Marina Kopri
Martina Stošić  
Jelena Galić
Nada Bošnjaković