pedagoška služba

Marina Kopri – ravnateljica

Martina Stošić – tajnica škole

Jelena Galić – financijsko-računovodstvena djelatnica

Nada Bošnjaković – spremačica

BIVŠI ZAPOSLENICI

Dražen Brkić – tajnik škole do rujna 2012.