Dječji zbor

Dječji pjevački zbor Osnovne glazbene škole Kontesa Dora osnovan je u ožujku 2008. Voditelj zbora je Luka Pavleković,  a korepetitor je Dean Kopri. Zbor pohađa 30-ak učenika skupnog muziciranja.

02.ožujka 2017. godine

ŽIVOTOPIS ZBORA          

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora iz Našica osnovana je 1985. godine, a Dječji pjevački zbor djeluje tek od ožujka 2008. nakon osamostaljivanja od osnovne škole.

Zbor čine učenici od 3. do 6. razreda glazbene škole raznih odjela. Prvi dirigent, Andrea Kopri postavila ga je u tri glasa i od tada zbor nastupa i sudjeluje na različitim manifestacijama, nastupima i natjecanjima osvojivši brojne nagrade.  2015. godine zborom počinje ravnati Luka Pavleković,mag.mus., a korepetitor zbora je Dean Kopri, mag.mus. Zbor je u stalnoj suradnji sa tamburaškim orkestrom glazbene škole i Tamburaškim društvom Dora Pejačević.