Program 24. memorijala Dore Pejačević

Ovim PROGRAMOM  24. memorijala Dore Pejačević obilježavamo 95. obljetnicu smrti naše sugrađanke, prve hrvatske moderne skladateljice, Dore Pejačević.

 

Budite nam dragi gosti !