Predstavljanje 6. broja časopisa Kontesa Dora Pejačević