Poziv na sjednicu Školskog odbora, 2.prosinca

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA

          KONTESA  DORA

              N  A  Š  I  C  E

 

Klasa: 003-02/16-01/6

Urbroj: 2149-14-05-16-01

Našice,  28. studenoga 2016.

 

  • članovima Školskog odbora –

                                                 P O Z I V

na 4. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora u školskoj godini 2016./2017.  

Sjednica će se održati u petak, 2. prosinca 2016. godine,  s početkom u 11:30 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

Predlažem slijedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika i zaključaka s 3. sjednice Školskog odbora u školskoj godini 2016./2017.
  2. Utvrđivanje kandidata za ravnatelja OGŠ Kontesa Dora
  3. Razno

                                                                                                                                    

                                                                                               PREDSJEDNICA

                                                                                           ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                               _____________________

                                                                                  Darija Salopek Žiha, mag.psych.