Poziv na 5. sjednicu Školskog odbora

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA

          KONTESA  DORA

              N  A  Š  I  C  E

 

KLASA: 003-02/18-01/1

URBROJ: 2149-14/05-18-1

Našice, 4. siječnja 2018.

 

  • članovima Školskog odbora –

 

 

                                                P O Z I V

 

na 5. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora.

Sjednica će se održati u četvrtak, 11. siječnja 2018. godine s početkom u 18:00 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

Predlažem slijedeći dnevni red:

 

  1. Verifikacija zapisnika i zaključaka s 4. sjednice Školskog odbora
  2. Prethodna suglasnost – zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja (učitelji klavira, violine, tambure, gitare i flaute)
  3. Razno

  

                                                                                    PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                                   Ivan Krajačić, prof.