Poziv na 3. sjednicu Školskog odbora OGŠ Kontesa Dora

P O Z I V

na 3. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora.

Sjednica će se održati elektronskim putem, dana 30. rujna 2021. godine (četvrtak), s vremenom izjašnjavanja od 08:00 do 18:00 sati.

Predlažem sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika i zaključaka s 2. sjednice OGŠ Kontesa Dora

2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa OGŠ Kontesa Dora za školsku godinu

2021./2022.

3. Usvajanje Kurikuluma OGŠ Kontesa Dora za školsku godinu 2021./2022.

4. Razno

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŠKOLSKOG ODBORA

Ivan Krajačić, prof.

Poziv na sjednicu ŠO

ZAPISNIK – 2. sjednica – 13. rujna 2021