Poziv na 3.sjednicu Školskog odbora

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA

          KONTESA  DORA

              N  A  Š  I  C  E

 

KLASA: 003-02/17-01/7

URBROJ: 2149-14/05-17-1

Našice, 30. kolovoza 2017.

 

  • članovima Školskog odbora –

  

                                                P O Z I V

 

na 3. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora.

Sjednica će se održati u ponedjeljak, 4. rujna 2017. godine s početkom u 19:00 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

Predlažem slijedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika i zaključaka s 2. sjednice Školskog odbora
  2. Verifikacija mandata novoizabranim članovima Školskog odbora iz reda osnivača
  3. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu
  4. Prethodna suglasnost – zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja (učitelji klavira, tambure, roga, trube, gitare i flaute)
  5. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta OGŠ Kontesa Dora
  6. Razno

                                                                                      PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG ODBORA

 

                                                                               _____________________

                                                                                   Ivan Krajačić, prof.