Poziv na 14.sjednicu Školskog odbora

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA KONTESA  DORA

              N  A  Š  I  C  E

 

KLASA: 003-02/19-01/4

URBROJ: 2149-14/05-19-1

Našice, 21. ožujka 2019.

 

  • članovima Školskog odbora –

 

                                                 P O Z I V

na 14. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora.

Sjednica će se održati u ponedjeljak, 25. ožujka 2019. godine s početkom u 19:00 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

Predlažem sljedeći dnevni red:

 

  1. Verifikacija zaključaka i zapisnika s 13. sjednice Školskog odbora OGŠ Kontesa Dora
  1. Usvajanje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora
  1. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga
  1. Razno

  

 

                                                                                    PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                                                           Ivan Krajačić, prof