Natječaj za radno mjesto učitelja violine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne

novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. ) i članka 63. Statuta Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Našice, ravnateljica Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Našice raspisuje

N A T J E Č A J

  za radno mjesto:

  1. UČITELJA VIOLINE – određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj (do povratka radnice s bolovanja i rodiljnog/roditeljskog dopusta)

                

Uvjeti:

Kandidati za radna mjesta trebaju imati visoku stručnu spremu i ispunjavati druge  uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika.

 

Prijavi treba priložiti:

– životopis

– presliku domovnice

– presliku diplome o završenom obrazovanju

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s traženom dokumentacijom i naznakom ”za natječaj” potrebno je

dostaviti na adresu:

 

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

    Dore Pejačević 2

    31 500 Našice

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru.

______________________________________________________________________

 

Natječaj je objavljen dana 11. prosinca 2015.godine na web stranici Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči škole.