Naši uspjesi u školskoj 2015./2016. godini

53.regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Dom kulture u Bjelovaru, 5.studenog 2015.    

1. U disciplini KOMORNI SASTAVI 6 -9 članova natjecao se naš tamburaški komorni sastav u I. kategoriji i osvojio 1. nagradu s 94,40 bodova i pravo odlaska na državno natjecanje.

Učenici, članovi komornog sastava: Božidar Černava, Luka Tomljenović, Katarina Vrekalović, Dino Drgalić, Benjanim Čejka, Nina Vukmirović, Luka Kolarić, Filip Kasapović, Petar Guljaš.

 Mentor: Dean Kopri, mag.mus.

53.državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, MA Zagreb, 3. prosinca 2015.

2. Isti KOMORNI SASTAV  6-9 članova, I. kategorija,  osvojio je 1. nagradu i prvo mjesto s 99,10 bodova te je svirao na Završnom koncertu prvonagrađenih u koncertnoj dvorani Muzičke akademije Zagreb, 5. prosinca 2015.

Učenici:

Luka Tomljanović – bisernica,                         Katarina Vrekalović – bisernica,

Dino Drgalić – brač,                                           Luka Kolarić – čelo,

Petar Guljaš – berde,                                         Nina Vukmirović – brač,

Božidar Černava – bisernica,                            Benjamin Čejka – brač.

                  Filip Kasapović – bugarija,

Mentor: Dean Kopri, mag.mus.

54.regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Velika Gorica, 16. veljače 2016.

3. Helena Vulić, u disciplini SOLO VIOLINA uz glasovirsku pratnju, II. kategorija,  osvojila je 1.nagradu s 92 boda, te izborila odlazak na državno natjecanje.

Mentorica: Tatjana Pernicki, prof.

Zamjena mentorice: Ariana Škrinjar, mag.mus.

Korepetitorica: Sanja Vazdar, prof.

54.regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Samobor, 18. veljače 2016.

4. Jana Krajačić, u disciplini SOLO ROG uz pratnju glasovira, III. kategorija, osvojila je 1.nagradu s 90 bodova, te izborila odlazak na državno natjecanje.

Mentor: Teodor Sucala Matei, prof.

Korepetitorica: Darija Vlajnić, mag.mus.

54. državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, MA Zagreb, 12. ožujka 2016.

5.Helena Vulić u disciplini SOLO VIOLINA uz pratnju glasovira, II. kategorija, osvojila je 1. nagradu s 94,60 bodova.

Mentorica: Tatjana Pernicki, prof.

Zamjena mentorice: Ariana Škrinjar, mag.mus.

Korepetitorica: Sanja Vazdar, prof.

54. državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, MA Zagreb, 16. ožujka 2016.

6. Jana Krajačić u disciplini SOLO ROG uz pratnju glasovira, III. kategorija,  osvojila je 3. nagradu s 92,40 bodova.

Mentor: Teodor Sucala Matei, prof.

Korepetitorica: Darija Vlajnić, mag.mus.

 

Natjecanje mladih glazbenika SONUS op. 2, Križevci, 5. veljače 2016.

U disciplini KLAVIR, naši učenici su ostvarili slijedeće rezultate:

I.kategorija:

7. Anja Ergović, 2. nagrada s 88,33 boda.

Mentorica: Darija Vlajnić, mag.mus.

8. Tereza Sabo, 2. nagrada s 81,00 bodom.

Mentorica: Sanja Vazdar, prof.

III. kategorija:

9. Paula Bijuklić, 2. nagrada, 82,00 boda.

Mentorica Darija Vlajnić, mag.mus.

 Natjecanje mladih glazbenika SONUS op. 2, Križevci, 6. veljače 2016.

U disciplini VIOLINA, naši učenici su ostvarili slijedeće rezultate:

I.kategorija:

10. Vinko Balentić, 1. nagrada s 93,67 bodova.

Mentorica: Tatjana Pernicki, prof. i zamjenica  mentorice: Ariana Škrinjar, mag.mus.

Korepetitorica: Sanja Vazdar, prof.

11. Jakov Drozdek, 1. nagrada s 93,00 boda.

Mentorica: Tatjana Pernicki, prof. i zamjenica mentorice: Ariana Škrinjar, mag.mus.

Korepetitorica: Sanja Vazdar, prof.

III. kategorija:

12. Helena Vulić, 1. nagrada s 95,00 bodova.

      Mentorica: Tatjana Pernicki, prof. i zamjena mentorice: Ariana Škrinjar, mag.mus.

      Korepetitorica: Sanja Vazdar, prof.

4. Međužupanijsko natjecanje klavirista – Virovitička klavirijada, 26. travnja 2016.

U disciplini KLAVIR, naši učenici ostvarili su slijedeće rezultate:

II kategorija:

13. Anja Ergović, 1. nagrada s 93.00 boda.

Mentorica: Darija Vlajnić, mag.mus.

14. Hana Knežević, 2. nagrada s 89,00 bodova.

Mentorica: Sanja Vazdar,  prof.

15. Tereza Sabo, 2. nagrada s ukupno 88,00 bodova.

Mentorica: Sanja Vazdar, prof.

XXXIX. Međunarodni festival hrvatske tamburaške glazbe Osijek, 22. svibnja 2016., HNK u Osijeku

16. U disciplini TAMBURAŠKI ORKESTRI (dječji) na 39. Međunarodnom festivalu hrvatske tamburaške glazbe, 1. nagradu, odnosno Zlatnu plaketu ”Tambura Paje Kolarića” s 92 boda, zajednički su osvojili članovi Tamburaškog orkestra OGŠ Kontesa Dora i Tamburaškog društva ”Dora Pejačević” Našice:

Andrea Rajs,                          Luka Tomljanović,                      Dirigentica: Marina Kopri, prof.

Margareta Guljaš,                  Božidar Černava,                        Voditelj orkestra: Daniel Kopri, prof.

Dino Drgalić,                         Petar Guljaš,                                Orkestar pripremili: Daniel Kopri,

Renato Guljaš,                       Filip Kasapović,                           Luka Pavleković, Dean Kopri i

Katarina Vrekalović,             Luka Mihalj,                                 Matija Medverec

Nina Vukmirović,                 Benjamin Čejka,

Kristijan Rajs,                       Tamara Stipić,

Mihaela Suk,                          Luka Kolarić,

Ana Prišć,                              Marija Potolovec,

Bruno Zahirović,                    Nikolina Pintarić,

Ivan Vrekalović,                     Marina Marenjak,

Antonio Katavić,                     Sabrina Broz,

Marin Hasanović,                    Iva Osječanin,

Jakov Petrović,                        Mihael Škrnjug,

Stela Javorček (vokalna solistica).

 17. OSKAR ZNANJA, najznačajnije priznanje u obrazovanju kojima se već dvanaest godina nagrađuju najuspješniji i najizvrsniji učenici te njihovi učitelji mentori, uručeno je KOMORNOM  SASTAVU  OGŠ Kontesa Dora za 1. mjesto i 1. nagradu na državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa. Svečana dodjela održala se u atriju palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) – Trg Nikole Šubića Zrinskog 11 u Zagrebu, 17. lipnja 2016.u 12 sati.

Prigodni kipić i Zahvalnicu dobili su učenici odjela tambure i mentor:

Luka Tomljanović – bisernica,                         Katarina Vrekalović – bisernica,

Dino Drgalić – brač,                                           Luka Kolarić – čelo,

Petar Guljaš – berde,                                         Nina Vukmirović – brač,

Božidar Černava – bisernica,                            Benjamin Čejka – brač,

 Filip Kasapović – bugarija.

Mentor: Dean Kopri, mag.mus.

Nagrađivanje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja  i sporta i Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga.