Najavljujemo koncert – 23.svibnja 2019. u 18 sati u koncertnoj dvorani OGŠ