Koncert u Našicama – GUDAČKI KVARTET PORIN – Zagreb