JAVNI NATJEČAJ za upis polaznika u prvi (1.) razred osnovne glazbene škole i program glazbene igraonice

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA

         KONTESA  DORA

           N  A  Š  I  C  E

 KLASA:602-01/17-01/1

URBROJ:2149-14/01-17-2

Našice, 22. svibnja 2017. godine

         Na temelju članka 8. i 24. Zakona o umjetničkom obrazovanju (“Narodne novine” broj 130/11.), Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, Našice (dalje u tekstu: Škola) raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za upis  polaznika u prvi (1.) razred osnovne glazbene škole i program glazbene igraonice

 u školskoj godini 2017./2018.

  

  • Prijemni ispiti za upis u prvi (1.) razred osnovne glazbene škole (uzrast trećeg razreda osnovne škole) održat će se:
  1. lipnja 2017. (utorak) od 17:00 do 19:00 sati i
  2. lipnja 2017. (srijeda) od 17:00 do 19:00 sati

 

Učenici se primaju na sljedeće odjele:

                                         klavir, klarinet, saksofon, tambure i rog

 

  • Upis u Glazbenu igraonicu I i II (za učenike uzrasta prvog i drugog razreda redovne osnovne škole) održat će se: 

7.lipnja 2017. (srijeda) od 17:30 do 19:00 sati

 

Temeljem Odluke Školskog odbora (KLASA: 003-02/17-01/4, URBROJ: 2149-14/01-17-4 od 18. travnja 2017.) uz suglasnost osnivača Osječko-baranjske županije (KLASA: 602-02/17-01/106, URBROJ: 2158/1-01-09-17-3 od 16. svibnja 2017.) visina participacije za školsku godinu 2017./2018. za učenike od  I. do VI. razreda iznosi 120,00 kuna mjesečno.

Roditelji dvoje učenika koji pohađaju nastavu u Školi plaćaju participaciju u iznosu od 120,00 kuna mjesečno za prvo dijete i 60,00 kuna mjesečno za drugo dijete.

Participacija se ne plaća za treće dijete i dalje.

Participacija za polaznike Glazbene igraonice iznosi 80,00 kuna mjesečno.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kontaktom na broj telefona 031/611-002 i 613-574, e-mail adresu: kontesadora@gmail.com ili na web stranici: www.kontesadora.hr

Rezultati prijemnih ispita bit će objavljeni najkasnije do 30. lipnja 2017. na oglasnoj ploči i web stranici škole.

Upisi učenika u prvi razred glazbene škole održat će se 30. kolovoza 2017. (srijeda) od 09:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00 sati.                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                    RAVNATELJICA

                                                                                                                                                                   Marina Kopri, prof