4. sjednica Školskog odbora

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA

          KONTESA  DORA

              N  A  Š  I  C  E

 

Klasa: 003-02/15-01/10

Urbroj: 2149-14-05-15-01

Našice,  18. prosinca 2015.

  • članovima Školskog odbora –

                                                 P O Z I V

na 4. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora u školskoj godini 2015./2016.

Sjednica će se održati u ponedjeljak, 21. prosinca 2015. godine,  s početkom u 11:00 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

Predlažem slijedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika i zaključaka sa 3. sjednice Školskog odbora u školskoj godini 2015./2016.
  2. Suglasnost za radno mjesto – učitelj violine (zamjena za bolovanje/porodni)
  3. Usvajanje Pročišćenog teksta Statuta
  4. Usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna Statuta OGŠ Kontesa Dora Našice
  5. Usvajanje Financijskog plana za 2016. godinu
  6. Usvajanje Plana nabave za 2016. godinu
  7. Razno

                                                                                                                                       

 

                                                                                                PREDSJEDNICA

                                                                                           ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                              ___________________

                                                                                  Ninoslava Pavlus, prof.