Poziv na 18. sjednicu Školskog odbora

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA  KONTESA  DORA

              N  A  Š  I  C  E

 

KLASA: 003-02/19-01/8

URBROJ: 2149-14/05-19-1

Našice, 17. listopada 2019.

 

  • članovima Školskog odbora –

  

                                                P O Z I V

 

na 18. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora.

Sjednica će se održati elektronskim putem, u ponedjeljak 21. listopada 2019. godine, s vremenom dostave očitovanja u razdoblju od 12:00 do 17:00 sati.

 

Predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zaključaka i zapisnika sa 17. sjednice Školskog odbora OGŠ  Kontesa Dora
  2. Usvajanje Financijskog plana za 2020. godinu
  3. Donošenje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po natječaju
  4. Razno

                                                               

                                                                                    PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                                                      Ivan Krajačić, prof.