Znanstveno-stručni skup “Izazovi baštine Dore Pejačević”

U sklopu XXVI. Memorijala Dore Pejačević 18. rujna 2020. (petak) s početkom u 9.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Našicama, održan je znanstveno-stručni skup “Izazovi baštine Dore Pejačević”. Skup je bio posvećen 135. godišnjici skladateljičinog rođenja i 35. godišnjici Osnovne glazbene škole u Našicama.

U skupu su sudjelovali: akademkinja Koraljka Kos, Nada Bezić (Hrvatski glazbeni zavod), Renata Bošnjaković (Zavičajni muzej Našice),  Dalibor Davidović (Muzička akademija Zagreb), Marina Kopri (Osnovna glazbena škola “Kontesa Dora”), Silvija Lučevnjak (Zavičajni muzej Našice), Vilena Vrbanić (Muzička akademija Zagreb), Dinko Župan (Hrvatski instituta za povijest) i Sanja Kiš-Žuvela (Muzička akademija Zagreb).

Organizatori skupa su: Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, Zavičajni muzej Našice i Udruga za hrvatsku povjesnicu u Našicama.

Organizacijski odbor skupa:  Renata Bošnjaković, Marina Kopri, Koraljka Kos i Silvija Lučevnjak.

Ciljevi skupa:

* predstaviti dosadašnja iskustva i dosege u istraživanju baštine Dore Pejačević

* predstaviti nove spoznaje o životu i radu Dore Pejačević

Dora Pejačević rođena je 10. rujna 1885. godine u Budimpešti, no najveći dio svog života provela je na obiteljskom imanju u Našicama. Podrijetlom je iz stare plemićke obitelji, koja je kupila našički posjed 1734. godine. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća porodica Pejačević je na vrhuncu svoje političke i društvene moći. Dorin djed Ladislav i otac Teodor bili su hrvatski banovi te utjecajne ličnosti u kulturnom i političkom životu Hrvatske.

Dora je kao skladateljica ostavila značajan opus i neizbrisiv trag u hrvatskoj i europskoj glazbenoj literaturi. Nakon objave knjige akademkinje Koraljke Kos njenom životu i radu (1982.), kao i proslave 100. godišnjice njenoga rođenja (1985.)u Našicama, Dorina djela sve više se izvode diljem Europe i svijeta. U Našicama njeno ime nose jedna osnovna te glazbena škola, kao i Tamburaško društvo.

U Zavičajnom muzeju Našice otvorena je 1985. godine spomen-soba Dore Pejačević. Od 1987. godine u Našicama se odvija i kulturno-glazbena manifestacija posvećena njenom stvaralaštvu pod nazivom Memorijal Dore Pejačević. Godine 2019. u Našicama je pokrenuta Međunarodna glazbena akademija Dora Summers (Dorina ljeta).

Program znanstveno-stručnog skupa i sažeci izlaganja “Izazovi baštine Dore Pejačević”

 

Osnovna glazbena škola „Kontesa Dora“

Zavičajni muzej Našice

Udruga za hrvatsku povjesnicu u Našicama

Ogranak Matice hrvatske u Našicama

 

poziva Vas na

 

Znanstveno-stručni skup IZAZOVI BAŠTINE DORE PEJAČEVIĆ

posvećen 135. obljetnici skladateljičinog rođenja

 

 

Našice, 18. rujna 2020. (petak)

 

 

MODERATOR SKUPA: Koraljka Kos, akademkinja

Zagreb

 

9,30 – 10,00

Pozdravne riječi organizatora, predstavnika Grada Našica i Osječko-baranjske županije

 

10,00 – 10,20

Marina Kopri

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, Našice

„Razvoj glazbenog školstva u Našicama isamostalna Osnovna glazbena škola Kontesa Dora“

 

10,20 – 10,40

Sanja Kiš Žuvela

Muzička akademija Zagreb

„Dorine glazbene vrste: pogled unaprijed i unatrag“

 

10,40 – 11,00

Nada Bezić

Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb

„Život ostavštine Dore Pejačević“

 

 11,00 – 11,30

STANKA I ZAKUSKA ZA SUDIONIKE SKUPA

  

11,30 – 11,50

Vilena Vrbanić

Zagreb

„Glazbeni instrumenti Dore Pejačević“

 

11,50 – 12,10

Dalibor Davidović

Muzička akademija Zagreb

„U pohvalu eklektičnosti“

 

12,10 – 12,30

Silvija Lučevnjak

Zavičajni muzej Našice

„Dorina baština – muzeološki pristup“

 

12,30 – 12,50

Renata Bošnjaković

Zavičajni muzej Našice

„Dora Pejačević i knjižnica Zavičajnog muzeja Našice“

 

12,50 – 13,30

RASPRAVA I ZAKLJUČAK SKUPA

 

 

U 13,30 zajednički ručak organizatora i sudionika skupa.