Poziv na 6. sjednicu Školskog odbora

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA

KONTESA  DORA

N  A  Š  I  C  E

Klasa: 003-02/16-01/2

Urbroj: 2149-14-05-16-01

Našice,  4. travnja 2016.

  • članovima Školskog odbora –

 

                                                P O Z I V

 

na 6. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora u školskoj godini 2015./2016.

Sjednica će se održati u četvrtak, 7. travnja 2016. godine,  s početkom u 13:30 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

Predlažem slijedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika i zaključaka s 5. sjednice Školskog odbora u školskoj godini 2015./2016.
  2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s učiteljima po natječaju
  3. Donošenje Odluke o visini iznosa participacije za školsku godinu 2016./2017.
  4. Donošenje Odluke o visini iznosa najma instrumenta za 2016./2017.
  5. Razno

                                                                                                                                       

 

PREDSJEDNICA

ŠKOLSKOG ODBORA

Ninoslava Pavlus, prof.