Popis učenika koji su položili prijemni ispit

Popis učenika koji su položili prijemni ispit za upis  u 1. razred Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Našice u školskoj godini 2015./2016.

 POPIS PO ODJELIMA –

Ime i prezime učenika Odjel   
1. Katarina Tomac Gitara
2. Iva Bogdanović Rog
3. Igor Močević Rog
4. Iva Hlavati Flauta
5. Paula Šimić Flauta
6. Luka Abičić Tambure
7. Marta Blagojević Tambure
8. Toma Blagojević Tambure
9. Lara Božičanin Tambure
10. Matija Jurinović Tambure
11. Rea Minarek Tambure
12. Kristijan Pinter Tambure
13. Klara Sikora Tambure
14. Josip Štefančić Tambure
15. Anja Hrčka Klarinet
16. Klara Vukomanović Klarinet
17. Nika Živaljić Klarinet
18. Sara Dević Violina
19. Ana Lošić Violina
20. Inga Marinković Violina
21. Petra Rosković Violina
22. Lana Glavati Klavir
23. Lucija Ivić Klavir
24. Klara Kapetanović Klavir
25. Sara Maslak Klavir
26. Jelena Mataija Klavir
27. Gabrijela Vrbanić Klavir
 

Sa datumom 26. lipnja 2015., slobodna su za upis još dva (2) mjesta na puhačkom odjelu (truba ili eufoniji).

 

Upisi u 1. razred Osnovne glazbene škole Kontesa Dora održat će se 3.rujna 2015. godine u vremenu od 9 do 11 sati i od 17 do 18 sati.

 

Za sve informacije nazvati svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati na telefon 611-002 ili 613-574