Natječaj za učitelje

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10. i 90/11.) i  članka 63. Statuta Osnovne glazbena škole “Kontesa Dora” Našice, ravnateljica Škole raspisuje natječaj za slijedeća radna mjesta:

1. UČITELJ KLAVIRA – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelja
2. UČITELJ VIOLINE – neodređeno radno vrijeme (16 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj)
3. UČITELJ GITARE – neodređeno radno vrijeme (16 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj)
4. UČITELJ FLAUTE – neodređeno radno vrijeme (9 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj)
5. UČITELJ ROGA,TRUBE,EUFONIJE – neodređeno radno vrijeme (11,32 sati nastave  tjedno – 1 izvršitelj)

Uvjeti:
kandidati za radna mjesta trebaju imati visoku stručnu spremu i ispunjavati druge uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika.

Prijavi treba priložiti:
– životopis
– preslik domovnice
– preslik diplome/svjedodžbe o završenom obrazovanju
– uvjerenje o nekažnjavanju

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave s traženom dokumentacijom i naznakom “za natječaj” potrebno je dostaviti na adresu:

Osnovna glazbena škola ”Kontesa Dora”
Dore Pejačević 2
31 500 Našice

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru.