Natječaj za tajnika škole

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10. i 90/11.) i članka 63. Statuta Osnovne glazbene škole “Kontesa Dora”, Našice, ravnateljica Osnovne glazbene škole “Kontesa Dora”, Našice raspisuje natječaj za radno mjesto:
TAJNIK ŠKOLE – određeno vrijeme, pola radnog vremena (20 sati tjedno) – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Kandidati za radno mjesta trebaju imati završen sveučilišni diplomski studij pravne, odnosno stručni studij upravne struke i ispunjavti druge uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Prijavi treba priložiti:
– životopis
– preslik domovnice
– preslik diplome/svjedodžbe o završenom obrazovanju
– uvjerenje o nekažnjavanju

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave s traženom dokumentacijom i naznakom ”za natječaj” potrebno je dostaviti na adresu:
Osnovna glazbena škola ”Kontesa Dora”
Dore Pejačević 2
31500 Našice
Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru.