Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11. i 86/12.) i članka 63. Statuta Osnovne glazbene škole “Kontesa Dora”, Našice, ravnateljica Osnovne glazbene škole “Kontesa Dora”, Našice raspisuje

N A T J E Č A J

za slijedeća radna mjesta:

1. UČITELJ  KLAVIRA – određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj (najkasnije do isteka mandata ravnateljice)
2. UČITELJ GITARE – neodređeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj
3. UČITELJ FLAUTE – neodređeno, nepuno radno vrijeme (6,65 sati nastave tjedno-1 izvršitelj)
4. UČITELJ TAMBURE-neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno)
5. UČITELJ ROGA, TRUBE I EUFONIJA – neodređeno, nepuno radno vrijeme (11 sati nastave tjedno)

Uvjeti:

Kandidati za radna mjesta trebaju imati visoku stručnu spremu i ispunjavati druge  uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika.
Prijavi treba priložiti:
– životopis
– preslik domovnice
– preslik diplome o završenom obrazovanju
– uvjerenje o nekažnjavanju

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave s traženom dokumentacijom i naznakom ”za natječaj” potrebno je
dostaviti na adresu:

Osnovna glazbena škola ”Kontesa Dora”
Dore Pejačević 2
31 500 Našice
Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru.
______________________________________________________________________
Natječaj je objavljen dana 31. prosinca 2012.godine na web stranici Škole i Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči škole.