Nastanak i razvoj OGŠ „KONTESA DORA“, NAŠICE -završni rad Dore Markuš