Meditacija (praizvedba) skladatelja Daniela Koprija