Kreativni treninzi za djelatnike glazbene škole

U glazbenoj školi održana je RADIONICA POTICANJA KREATIVNOSTI I TIMSKOG RADA,
kreativni treninzi za djelatnike, učitelje i učiteljice Osnovne glazbene škole Kontesa Dora. Cilj
navedene radionice je prvenstveno osobni razvoj kroz vježbe kreativnih zadataka. Edukaciju,
svoje autorsko djelo, osmislila je i vodila Ivana Marijančić iz Zagreba (Kreativan Team
Building; mail: kreativanteambuilding@gmail.com).
Dramske igre i vježbe namijenjene su da budu kreativni alati u životu ili radu. Učitelji
glazbene škole su se zaigrali, osvijestili važne trenutke za kreativan razvoj i nastup, a ujedno
će iz toga lako moći izvući elemente koje će uvesti u dinamiku svog rada u razredu, u učenju
ili podizanju motivacije, intenzivnog upoznavanja i suradnje među polaznicima… Njima su se
pridružile i odgajateljice, popularne tete iz Dječjeg vrtića Zvončić-Grad Našice. Svaka je
radionica u trajanju od 4 sata, a planira se u skorije vrijeme ostvariti još dvije radionice s
novim dramskim igrama i vježbama voditeljice Ivane Marijančić.