Kreativni trening za djelatnike glazbene škole-druga radionica

Radionica dramske pedagogije ZVUK bila je koncipirana kao intenzivan edukacijski trening sastavljen od niza dramskih vježbi.

U vježbama je zvuk bio glavno izražajno sredstvo. Koristili smo ga kao sredstvo povezivanja, slušanja i zapažanja unutar grupe, kao umjetničku komponentu, te kao kreativan materijal za izražavanje već napisanog materijala. Polaznice su istražile svoju kreativnost u vlastitom stvaranju i upotrebi zvuka, a nakon toga u svom radu mogu preuzeti ideje iz dramskih vježbi kao alate u svom kreativnom radu s grupama.

Ivana Marijančić, Udruga Kreativan trening

https://dramradionice.wixsite.com/ivana-marijancic