Javni sat učenika ODJELA TAMBURE održan 20. prosinca 2021.