Idemo u Varaždin

Dječji pjevački zbor OGŠ “Kontesa Dora” iz Našica danas putuje u Varaždin na 54. Glazbene svečanosti hrvatske mladeži. Zbor je na županijskom natjecanju u Belišću stekao pravo odlaska na državno natjecanje te će se danas 25 pjevača s dirigenticom Andreom Kopri i korepetitorom Deanom Koprijem natjecati u kategoriji troglasnih zborova osnovnih glazbenih škola.