Popis subjekata s kojima se ne smiju sklapati ugovori o javnoj nabavi

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

          Dore Pejačević 2, Našice

 

KLASA: 400-01/19-01/1

URBROJ: 2149-14/01-19-9    

U Našicama, 22. veljače 2019.

 

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), Osnovna glazbena škola Kontesa Dora objavljuje sljedeći

  

Popis gospodarskih subjekata s kojima Osnovna glazbena škola Kontesa Dora ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

 

 

I.

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora objavljuje da ne smije sklapati ugovore sa sljedećim gospodarskim subjektom:

 

  • Limarska radionica LIMOS sa sjedištem u Đurđenovcu, kralja Petra Krešimira IV. 36

 

Osim subjekta iz točke I. ove obavijesti, ne postoje gospodarski subjekti s kojima Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

                                                                                                                       RAVNATELJICA

                                                                                                                      Marina Kopri, prof.