Natječaji

Natječaj za učitelje

Natječaj za učitelje Osnovna glazbena škola     Kontesa Dora Našice, Dore Pejačević 2 KLASA: 112-10/03-22-2 URBROJ:2149-14/01-22-11 U Našicama, 7. ožujka 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19 i 64/20), članka 9. Pravilnika …

Natječaj za učitelje Read More »

Učitelj klavira

Učitelj klavira Osnovna glazbena škola     Kontesa Dora Našice, Dore Pejačević 2 KLASA: 112-10/03-22-1 URBROJ:2149-14/01-22-3 U Našicama, 11. veljače 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19 i 64/20), članka 9. Pravilnika o …

Učitelj klavira Read More »